Përkthimi i projektit tuaj nga shqip në kroatisht.

red, white, and blue striped flag on pole

Pse duhet ta përktheni projektin tuaj nga shqip në kroatisht

Kroatishtja është një gjuhë e folur nga rreth 5.5 milionë njerëz në mbarë botën. Shumica e folësve kroat banojnë në Kroaci, ku është gjuha zyrtare dhe flitet nga mbi 95% e popullsisë. Kroatishtja flitet gjithashtu nga popullsi të konsiderueshme në Bosnje dhe Hercegovinë, Serbi, Mal të Zi dhe vende të tjera fqinje.
Për sa i përket treguesve ekonomikë, Kroacia ka një ekonomi të përzier me një ekonomi tregu me të ardhura të larta dhe një sektor të konsiderueshëm shërbimesh. Vendi ka një GDP prej rreth 60 miliardë dollarë dhe të ardhura për frymë prej rreth 14,000 dollarë. Shkalla e papunësisë në Kroaci aktualisht është rreth 9%, dhe vendi ka një shkallë varfërie relativisht të lartë prej rreth 20%.
Në Bosnje dhe Hercegovinë, ku kroatishtja është një nga tre gjuhët zyrtare, ekonomia drejtohet kryesisht nga sektori i shërbimeve, me një pjesë të konsiderueshme të popullsisë të punësuar në turizëm dhe hoteleri. Vendi ka një GDP prej rreth 20 miliardë dollarë dhe të ardhura për frymë prej rreth 5,000 dollarë. Shkalla e papunësisë në Bosnje dhe Hercegovinë është aktualisht rreth 20%, dhe shkalla e varfërisë vlerësohet të jetë rreth 17%.
Në Serbi, ku kroatishtja flitet nga një popullatë pakicë, ekonomia drejtohet kryesisht nga sektori i shërbimeve, me një pjesë të konsiderueshme të popullsisë të punësuar në prodhimtari dhe bujqësi. Vendi ka një GDP prej rreth 50 miliardë dollarë dhe të ardhura për frymë prej rreth 7,000 dollarë. Shkalla e papunësisë në Serbi aktualisht është rreth 10%, dhe shkalla e varfërisë vlerësohet të jetë rreth 25%.
Në Mal të Zi, ku kroatishtja flitet gjithashtu nga një popullatë pakicë, ekonomia drejtohet kryesisht nga sektori i shërbimeve, me një pjesë të konsiderueshme të popullsisë të punësuar në turizëm dhe hoteleri. Vendi ka një GDP prej rreth 5 miliardë dollarë dhe të ardhura për frymë prej rreth 8,000 dollarë. Shkalla e papunësisë në Mal të Zi aktualisht është rreth 15%, dhe shkalla e varfërisë vlerësohet të jetë rreth 10%.

Stay in the loop.

Sign up for exclusive launch updates.

We care about your data. Read our privacy policy.

Sa njerëz kroatisht folës kanë qasje në internet?

Që nga viti 2021, vlerësohet se një pjesë e konsiderueshme e folësve kroat kanë akses në internet. Megjithatë, numri i saktë është i vështirë për t'u përcaktuar pasi ai ndryshon shumë në varësi të vendit dhe rajonit në fjalë. Në Kroaci, për shembull, vlerësohet se afërsisht 70% e popullsisë ka akses në internet. Në vende të tjera me popullsi të konsiderueshme kroate-folëse, si Bosnja dhe Hercegovina, Serbia dhe Mali i Zi, normat e aksesit në internet mund të jenë më të ulëta. Megjithatë, me rritjen e disponueshmërisë dhe përballueshmërisë së teknologjisë së internetit, ka të ngjarë që numri i folësve kroat me akses në internet të vazhdojë të rritet në vitet e ardhshme.

Rreth gjuhës kroate

Gjuha kroate është një anëtar i familjes së gjuhëve sllave dhe flitet nga afërsisht 5.5 milionë njerëz, kryesisht në Kroaci, por edhe në Bosnje dhe Hercegovinë, Serbi, Mal të Zi dhe vende të tjera fqinje.
Të dhënat më të hershme të shkruara të njohura të gjuhës kroate datojnë në shekullin e 11-të, kur alfabeti glagolitik u përdor për të shkruar sllavishten e vjetër kishtare, gjuha liturgjike e popujve sllavë. Me kalimin e kohës, gjuha kroate zhvilloi dialektet dhe traditat e veta të veçanta letrare, të cilat u ndikuan nga gjuhët fqinje si latinishtja, gjermanishtja dhe italishtja.
Në shekullin e 19-të, intelektualët kroatë filluan të avokojnë për standardizimin e gjuhës, e cila ishte shkruar me shkrime dhe dialekte të ndryshme. Në vitin 1861, Parlamenti kroat deklaroi se gjuha duhet të shkruhet me alfabetin latin, i cili përdoret edhe sot.
Gjatë shekullit të 20-të, gjuha kroate pësoi ndryshime të rëndësishme për shkak të trazirave politike dhe sociale në rajon. Në vitet 1940, regjimi i ustashëve në Kroaci u përpoq të impononte një formë të re të gjuhës, të njohur si "Ustaški", e cila u ndikua shumë nga italishtja dhe gjermanishtja. Pas Luftës së Dytë Botërore, qeveria jugosllave promovoi një version të standardizuar të gjuhës, të njohur si "serbo-kroatisht", e cila përdorej në të gjithë vendin.
Pas shpërbërjes së Jugosllavisë në vitet 1990, gjuha kroate u bë përsëri gjuha zyrtare e një Kroacie të pavarur. Sot, gjuha vazhdon të evoluojë dhe të përshtatet me teknologjitë e reja dhe ndikimet kulturore, duke ruajtur gjithashtu trashëgiminë e saj të pasur letrare dhe gjuhësore.

Cilat janë përfitimet e përkthimit të automatizuar nga shqipja në kroatisht?

Përkthimi i automatizuar i një faqe interneti nga shqipja në kroatisht mund të ofrojë përfitime të shumta si për pronarët ashtu edhe për përdoruesit. Një nga avantazhet më të rëndësishme është aftësia për të arritur një audiencë më të gjerë. Duke përkthyer një faqe interneti në kroatisht, pronarët e faqeve të internetit mund të zgjerojnë shtrirjen e tyre te popullata kroate-folëse, gjë që mund të rrisë trafikun dhe të ardhurat. Për më tepër, përkthimi i automatizuar mund të kursejë kohë dhe burime që përndryshe do të shpenzoheshin për përkthimin manual. Kjo mund të jetë veçanërisht e dobishme për bizneset e vogla ose individët që mund të mos kenë buxhetin për të punësuar përkthyes profesionistë.
Një përfitim tjetër i përkthimit të automatizuar është aftësia për të përmirësuar përvojën e përdoruesit. Vizitorët e faqes së internetit që flasin kroatisht mund të lundrojnë më lehtë në sajt dhe ta kuptojnë përmbajtjen më qartë nëse ajo përkthehet në gjuhën e tyre amtare. Kjo mund të çojë në rritjen e angazhimit dhe një probabilitet më të lartë të kthimit të vizitorëve në sit. Për më tepër, përkthimi i automatizuar mund të ndihmojë për të kapërcyer barrierat gjuhësore dhe për të promovuar shkëmbimin kulturor, i cili mund të jetë veçanërisht i rëndësishëm në botën e sotme të globalizuar. Ndërsa përkthimi i automatizuar mund të mos jetë gjithmonë i përsosur, ai mund të ofrojë ende përfitime të rëndësishme për pronarët dhe përdoruesit e faqeve të internetit.

Si mund t'ju ndihmojë LocaleBadger me nevojat tuaja për përkthim nga shqip në kroatisht?

LocaleBadger është një mjet që menaxhon përkthime të automatizuara në çdo numër gjuhësh. Kjo veçori është veçanërisht e dobishme për përkthimin nga shqipja në kroatisht, pasi mund të trajtojë shpejt dhe me efikasitet përkthimin e sasive të mëdha të tekstit. Me LocaleBadger, përdoruesit mund të konfigurojnë lehtësisht procesin e përkthimit duke përdorur një skedar të vetëm YAML në depon e tyre, duke e bërë të lehtë konfigurimin dhe përdorimin. Për më tepër, LocaleBadger punon në mënyrë autonome, duke krijuar automatikisht një kërkesë plotësuese për tërheqje me përkthimet e nevojshme kur krijohet një kërkesë për tërheqje në GitHub. Kjo veçori kursen kohë dhe përpjekje, duke i lejuar përdoruesit të përqendrohen në detyra të tjera ndërsa përkthimet janë duke u përpunuar. Kërkesa për tërheqje me përkthimet i caktohet përdoruesit, duke i lejuar ata të rishikojnë ndryshimet dhe t'i përfshijnë ato në punën e tyre. Së fundi, LocaleBadger i lejon përdoruesit të sjellin çelësin e tyre, duke punuar me çelësin e tyre API të Google Cloud Translate dhe duke u dhënë atyre kontroll mbi shpenzimet e tyre. Ky funksion është veçanërisht i dobishëm për ata që kanë nevojë të përkthejnë shpesh sasi të mëdha teksti, pasi u lejon atyre të menaxhojnë kostot e tyre të përkthimit në mënyrë më efektive.

Procesi i thjeshtuar i përkthimit me LocaleBadger

LocaleBadger është një mjet softuerësh që lehtëson përkthimin e skedarëve të gjuhës nga shqipja në kroatisht. Procesi është i thjeshtë dhe i drejtpërdrejtë. Përdoruesi vendos fillimisht konfigurimin e përkthimit duke zgjedhur shqipen si gjuhë të origjinës. Më pas, përdoruesi zgjedh kroatishten si gjuhë të synuar dhe lejon LocaleBadger të kryejë algoritmet e tij të përkthimit.
Algoritmet inteligjente të LocaleBadger analizojnë përmbajtjen burimore në secilën kërkesë tërheqëse, duke gjeneruar përkthime të sakta. Përkthimet më pas rishikohen dhe rafinohen në kërkesën e tyre të veçantë për tërheqje nëse është e nevojshme, duke siguruar një rezultat të lëmuar dhe të saktë.
LocaleBadger është një mjet i fuqishëm që e bën më të lehtë se kurrë përkthimin e skedarëve të gjuhës në shqip në kroatisht. Algoritmet e tij të avancuara dhe ndërfaqja miqësore për përdoruesit e bëjnë atë një zgjedhje ideale për këdo që kërkon të përkthejë skedarët e gjuhës shpejt dhe saktë.
arsawatt

Arsawatt makes remote work more fulfilling, productive, and balanced by creating simple and effective tools.