Překlad vašeho projektu z češtiny do portugalštiny.

red green and yellow flag

Proč byste měli přeložit svůj projekt z češtiny do portugalštiny

Portugalština je románský jazyk, kterým mluví přibližně 220 milionů lidí po celém světě, což z ní činí šestý nejrozšířenější jazyk na světě. Většina portugalsky mluvících lidí žije v Portugalsku, Brazílii, Angole, Mosambiku, Guineji-Bissau, Kapverdách, Svatém Tomáši a Princově ostrově a Východním Timoru.
V Portugalsku je úředním jazykem portugalština a mluví jím celá populace přibližně 10 milionů lidí. Země má smíšenou ekonomiku s vyspělou ekonomikou s vysokými příjmy a rozvinutým trhem. Jeho HDP na hlavu je přibližně 34 000 USD.
V Brazílii je úředním jazykem portugalština a mluví jím přes 200 milionů lidí. Brazílie má největší ekonomiku v Latinské Americe a devátou největší na světě. Jeho HDP na hlavu je přibližně 9 000 USD.
V Angole je úředním jazykem portugalština a mluví jí přibližně 30 milionů lidí. Země má rozvojovou ekonomiku s HDP na hlavu přibližně 4 000 USD.
V Mosambiku je úředním jazykem portugalština a mluví jí přibližně 30 milionů lidí. Země má rozvíjející se ekonomiku s HDP na hlavu přibližně 500 USD.
V Guineji-Bissau je úředním jazykem portugalština a mluví jí přibližně 2 miliony lidí. Země má rozvíjející se ekonomiku s HDP na hlavu přibližně 500 USD.
Na Kapverdách je úředním jazykem portugalština a mluví jí přibližně 550 000 lidí. Země má rozvíjející se ekonomiku s HDP na hlavu přibližně 3 500 USD.
Na Svatém Tomáši a Princově ostrově je úředním jazykem portugalština, kterou mluví přibližně 200 000 lidí. Země má rozvíjející se ekonomiku s HDP na hlavu přibližně 2 000 USD.
Ve Východním Timoru je portugalština jedním z úředních jazyků a mluví jí přibližně 1,3 milionu lidí. Země má rozvojovou ekonomiku s HDP na hlavu přibližně 1 500 USD.
Celkově se ekonomické ukazatele portugalsky mluvících zemí značně liší, od vyspělých ekonomik s vysokými příjmy po rozvojové ekonomiky s nižším HDP na hlavu.

Stay in the loop.

Sign up for exclusive launch updates.

We care about your data. Read our privacy policy.

Kolik lidí portugalsky mluvících má přístup k internetu?

Od roku 2021 se odhaduje, že významná část portugalsky mluvících lidí na celém světě má přístup k internetu. Přesné číslo je však obtížné určit kvůli rozdílům v míře penetrace internetu v různých zemích a regionech, kde se mluví portugalsky. Podle zprávy Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) byl v roce 2020 celosvětový průměr penetrace internetu kolem 53,6 %, s výraznými rozdíly mezi zeměmi.
Například v Portugalsku se míra rozšíření internetu v roce 2020 odhadovala na přibližně 74,7 %, zatímco v Brazílii, největší portugalsky mluvící zemi na světě, se míra rozšíření odhadovala na přibližně 66,5 %. Jiné portugalsky mluvící země, jako je Angola, Mosambik a Kapverdy, mají nižší míru rozšíření internetu, s odhady v rozmezí od 14,0 % do 12,0 % v roce 2020.
Je důležité si uvědomit, že tyto odhady se mohou změnit a nemusí odrážet současnou situaci v jednotlivých zemích. Navíc faktory, jako je věk, příjem a úroveň vzdělání, mohou také ovlivnit míru přístupu k internetu v dané populaci.

O portugalském jazyce

Portugalština je románský jazyk, který vznikl na Pyrenejském poloostrově, konkrétně na území dnešního Portugalska. Vyvinulo se z vulgární latiny, kterou mluvili římští vojáci a osadníci, kteří přišli do regionu ve 3. století před naším letopočtem.
Během středověku se portugalština začala lišit od jiných románských jazyků, jako je španělština a galicijština, kvůli vlivu arabštiny a dalších jazyků, kterými se v této oblasti mluví. Ve 13. století se portugalština stala oficiálním jazykem Portugalska a nahradila latinu.
V 15. a 16. století zakládali portugalští průzkumníci a obchodníci kolonie a obchodní stanice v Africe, Asii a Americe a šířili jazyk do nových oblastí. Portugalština se stala globálním jazykem obchodu a diplomacie a hovořilo se jí v mnoha částech světa, včetně Brazílie, Angoly, Mosambiku a Goa.
V 19. století prošla portugalština procesem standardizace a modernizace s vytvořením standardizovaného pravopisu a přijetím nové slovní zásoby z jiných jazyků. Ve 20. století se portugalština nadále vyvíjela se vznikem nových dialektů a vlivem dalších jazyků, jako je angličtina.
Dnes je portugalština úředním jazykem Portugalska, Brazílie, Angoly, Mozambiku, Kapverd, Guineje-Bissau, Svatého Tomáše a Princova ostrova a Východního Timoru. Mluví jí také miliony lidí po celém světě, včetně Spojených států, Kanady a Evropy. Portugalština je bohatý a rozmanitý jazyk s dlouhou a fascinující historií, která se neustále vyvíjí a přizpůsobuje novým souvislostem a vlivům.

Jaké jsou výhody automatického překladu z češtiny do portugalštiny?

Automatizovaný překlad webových stránek z češtiny do portugalštiny může přinést řadu výhod jak majitelům stránek, tak uživatelům. Za prvé, může výrazně zvýšit dosah webu tím, že jej zpřístupní širšímu publiku. Portugalština je šestým nejrozšířenějším jazykem na světě s více než 220 miliony mluvčích. Webová stránka dostupná v tomto jazyce může přilákat více návštěvníků a potenciálních zákazníků. Automatizovaný překlad navíc může majitelům webových stránek ušetřit čas a zdroje, protože nemusí ručně překládat obsah ani najímat profesionálního překladatele. To může být výhodné zejména pro malé podniky nebo jednotlivce, kteří nemusí mít rozpočet na profesionální překladatelské služby.
Další výhodou automatického překladu je, že může zlepšit uživatelskou zkušenost tím, že poskytuje přístup k informacím v jejich rodném jazyce. To může vést ke zvýšenému zapojení a spokojenosti s webem, protože uživatelé s větší pravděpodobností zůstanou na webu, který se snadno ovládá a je srozumitelný. Automatizovaný překlad navíc může pomoci překonat jazykové bariéry a podpořit kulturní výměnu mezi česky a portugalsky mluvícími lidmi. Může být také užitečná pro jednotlivce, kteří se učí některý z jazyků, protože mohou porovnat původní text s přeloženou verzí, aby si zlepšili své jazykové dovednosti. Celkově může být automatický překlad cenným nástrojem pro majitele webových stránek, kteří chtějí rozšířit své publikum a zlepšit uživatelský dojem.

Jak vám LocaleBadger může pomoci s vašimi potřebami překladu z češtiny do portugalštiny?

LocaleBadger je nástroj, který spravuje automatické překlady do libovolného počtu jazyků. Tato funkce je užitečná zejména při překladech z češtiny do portugalštiny, protože dokáže rychle a efektivně zvládnout překlad velkého množství textu. S LocaleBadger mohou uživatelé snadno nakonfigurovat proces překladu pomocí jediného souboru YAML ve svém úložišti, což usnadňuje nastavení a používání. LocaleBadger navíc funguje autonomně a automaticky vytváří doplňkový požadavek na stažení s nezbytnými překlady, když je na GitHubu vytvořen požadavek na vyžádání. Tato funkce šetří čas a námahu a umožňuje uživatelům soustředit se na jiné úkoly, zatímco jsou překlady zpracovávány. Požadavek na stažení s překlady je přiřazen uživateli, což mu umožňuje zkontrolovat změny a začlenit je do své práce. A konečně, LocaleBadger umožňuje uživatelům přinést si vlastní klíč, pracovat s jejich klíčem Google Cloud Translate API a dává jim kontrolu nad jejich výdaji. Tato funkce je užitečná zejména pro ty, kteří potřebují často překládat velké množství textu, protože jim umožňuje efektivněji řídit náklady na překlady.

Zjednodušený proces překladu s LocaleBadger

LocaleBadger je softwarový nástroj, který usnadňuje překlad jazykových souborů z češtiny do portugalštiny. Proces je jednoduchý a efektivní, vyžaduje jen několik kroků. Nejprve musí uživatel nakonfigurovat nastavení překladu výběrem češtiny jako jazyka původu. Dále si uživatel musí vybrat portugalštinu jako cílový jazyk a umožnit LocaleBadgeru provádět své překladové algoritmy. Inteligentní algoritmy aplikace analyzují zdrojový obsah a generují přesné překlady. Nakonec může uživatel v případě potřeby zkontrolovat a upřesnit překlady v samostatném požadavku na stažení, což zajistí vybroušený a přesný výsledek. I když se přesná přesnost překladů může lišit v závislosti na složitosti jazyka a kontextu textu, LocaleBadger poskytuje spolehlivé a uživatelsky přívětivé řešení pro překlad jazykových souborů z češtiny do portugalštiny.
arsawatt

Arsawatt makes remote work more fulfilling, productive, and balanced by creating simple and effective tools.