Překlad vašeho projektu z češtiny do velštiny.

a close up of a flag with a dragon on it

Proč byste měli přeložit svůj projekt z češtiny do velštiny

Velština je keltský jazyk používaný ve Walesu, zemi, která je součástí Spojeného království. Podle sčítání lidu ve Spojeném království v roce 2011 bylo ve Walesu 562 000 lidí (19 % populace), kteří uměli velšsky, přičemž 33 % z nich umělo plynně velšsky. Velštinu také mluví někteří lidé v Anglii, zejména v oblastech blízko velšských hranic. Počet velšských mluvčích v Anglii však není oficiálně zaznamenán.
Pokud jde o ekonomické ukazatele, je obtížné určit přesný ekonomický status velšsky mluvících osob, protože pro tuto skupinu nejsou k dispozici žádné údaje. Wales jako celek má však hrubý domácí produkt (HDP) ve výši 73,1 miliardy GBP (2019), s HDP na obyvatele ve výši 23 866 GBP (2019). Míra nezaměstnanosti ve Walesu byla v roce 2019 3,7 %, což je o něco více než britský průměr 3,5 %. Střední týdenní výdělek pro pracovníky na plný úvazek ve Walesu byl v roce 2020 569 GBP, což je méně než britský průměr 585 GBP.
Stojí za zmínku, že velština je ve Walesu chráněným jazykem a velšský jazykový zákon z roku 1993 vyžaduje, aby veřejné orgány poskytovaly služby ve velštině tam, kde je dostatečná poptávka. To vedlo v posledních letech ke zvýšení počtu mluvčích velštiny, zejména mezi mladšími generacemi. Velšská vláda si také stanovila cíl, že do roku 2050 bude jeden milion velšsky mluvících lidí, což může mít dopad na ekonomické ukazatele velšsky mluvících v budoucnu.

Stay in the loop.

Sign up for exclusive launch updates.

We care about your data. Read our privacy policy.

Kolik lidí mluvících velštinou má přístup k internetu?

Od roku 2021 se odhaduje, že významná většina obyvatel velštiny ve Walesu má přístup k internetu. Podle Úřadu pro národní statistiku mělo v roce 2020 96 % domácností ve Walesu přístup k internetu, což je více než britský průměr 95 %. Je důležité poznamenat, že ne všichni mluvící velštinou žijí ve Walesu, protože velšsky mluvící komunity existují i v jiných částech světa, jako je Patagonie v Argentině. Údaje o přístupu k internetu v těchto komunitách však nejsou snadno dostupné.

O velšštině

Velšština, známá také jako Cymraeg, je keltský jazyk používaný ve Walesu, zemi nacházející se ve Spojeném království. Historie velštiny lze vysledovat až do 6. století, kdy keltští Britové mluvili jazykem známým jako Common Brittonic. Postupem času se tento jazyk vyvinul ve starou velštinu, kterou se mluvilo od 9. do 12. století.
Během středověku velšská literatura vzkvétala a jazyk byl široce používán v poezii, próze a náboženských textech. Jazyk však začal v 16. století upadat kvůli sílícímu vlivu angličtiny a potlačování velšské kultury anglickou vládou.
V 19. století došlo k oživení zájmu o velšský jazyk a kulturu, známé jako velšská renesance. To bylo vedeno osobnostmi, jako je básník a učenec Iolo Morganwg a spisovatel Saunders Lewis. Založení University of Wales v roce 1893 také přispělo k propagaci velšského jazyka a kultury.
Dnes velšským jazykem mluví přibližně 20 % obyvatel Walesu a přibližně 700 000 mluvčích. Zákon o velšštině z roku 1993 udělil ve Walesu oficiální status jazyka a nyní se vyučuje ve školách a používá se ve veřejném životě, včetně velšské vlády a médií.
Vyvíjejí se také snahy o zvýšení počtu velšských mluvčích, mimo jiné prostřednictvím Strategie pro velšský jazyk, jejímž cílem je zvýšit počet velšských mluvčích na jeden milion do roku 2050. Velšský jazyk je i nadále důležitou součástí velšské kultury a identity, a jeho budoucnost vypadá jasně.

Jaké jsou výhody automatického překladu z češtiny do velštiny?

Automatizovaný překlad webových stránek z češtiny do velštiny může přinést řadu výhod jak majitelům stránek, tak uživatelům. Za prvé může výrazně zvýšit dostupnost webu pro velšsky mluvící uživatele, kteří nemusejí ovládat češtinu nebo angličtinu. To může vést k většímu publiku a potenciálně více obchodních příležitostí pro majitele webových stránek. Automatizovaný překlad navíc může ušetřit čas a zdroje, které by jinak byly vynaloženy na ruční překlad. To může být výhodné zejména pro menší podniky nebo organizace s omezeným rozpočtem.
Další výhodou automatického překladu je, že může zlepšit uživatelskou zkušenost pro velšsky mluvící návštěvníky. Poskytováním obsahu ve svém rodném jazyce mohou uživatelé snadněji procházet webovou stránkou a porozumět prezentovaným informacím. To může vést ke zvýšenému zapojení a vyšší pravděpodobnosti, že se uživatelé na web v budoucnu vrátí. Automatizovaný překlad navíc může pomoci překonat jazykové bariéry a podpořit kulturní výměnu mezi česky a velšsky mluvícími komunitami. Celkově může být automatický překlad cenným nástrojem pro majitele webových stránek, kteří chtějí rozšířit svůj dosah a zlepšit uživatelský dojem pro návštěvníky.

Jak vám může LocaleBadger pomoci s vašimi překladatelskými potřebami z češtiny do velštiny?

LocaleBadger je nástroj, který spravuje automatické překlady do libovolného počtu jazyků. Tato funkce je užitečná zejména pro překlady z češtiny do velštiny, protože si poradí se složitou gramatikou a syntaxí obou jazyků. S LocaleBadger mohou uživatelé snadno překládat velké množství textu, aniž by museli ručně zadávat každý překlad.
Jednoduchá konfigurace LocaleBadgeru je další klíčovou vlastností, která z něj dělá ideální nástroj pro překlady z češtiny do velštiny. Uživatelé potřebují pouze vytvořit jeden soubor YAML ve svém úložišti, což usnadňuje nastavení a používání. Tato funkce šetří čas a námahu a umožňuje uživatelům soustředit se na vlastní překladatelskou práci.
LocaleBadger funguje autonomně, což znamená, že dokáže automaticky vytvořit doplňkový požadavek na stažení s potřebnými překlady, když uživatel vytvoří požadavek na vyžádání v GitHubu. Tato funkce je užitečná zejména pro překlady z češtiny do velštiny, protože zajišťuje, že překlady jsou přesné a konzistentní ve všech dokumentech.
Požadavek na stažení s překlady je přiřazen uživateli, což mu umožňuje zkontrolovat změny a začlenit je do své práce. Tato funkce je nezbytná pro zajištění toho, že překlady jsou přesné a splňují potřeby uživatele. S LocaleBadgerem si uživatelé mohou být jisti, že jejich překlady jsou vysoce kvalitní a splňují jejich specifické požadavky.
A konečně, LocaleBadger umožňuje uživatelům přinést si vlastní klíč, což znamená, že mohou pracovat se svým klíčem Google Cloud Translate API. Tato funkce dává uživatelům kontrolu nad jejich výdaji a zajišťuje, že nebudou platit za překlady, které nepotřebují. Tato funkce je užitečná zejména pro uživatele, kteří potřebují pravidelně překládat velké množství textu z češtiny do velštiny.

Zjednodušený proces překladu s LocaleBadger

LocaleBadger je softwarový nástroj, který usnadňuje překlad jazykových souborů z češtiny do velštiny. Proces je jednoduchý a efektivní, vyžaduje jen několik kroků. Nejprve musí uživatel nakonfigurovat nastavení překladu výběrem češtiny jako jazyka původu. Poté je jako cílový jazyk vybrána velština. Pokročilé algoritmy LocaleBadgeru analyzují zdrojový obsah a generují přesné překlady. Překlady jsou poté posouzeny a zpřesněny v samostatném požadavku na stažení, čímž je zajištěn dokonalý a přesný výsledek. I když se přesný počet překladů generovaných LocaleBadgerem může lišit v závislosti na obsahu a kontextu jazykových souborů, uživatelé mohou očekávat vysoce kvalitní překlady, které jsou věrné původnímu textu. Celkově je LocaleBadger cenným nástrojem pro každého, kdo chce rychle a efektivně překládat jazykové soubory z češtiny do velštiny.
arsawatt

Arsawatt makes remote work more fulfilling, productive, and balanced by creating simple and effective tools.