Översätt ditt projekt från svenska till portugisiska.

red green and yellow flag

Varför du ska översätta ditt projekt från svenska till portugisiska

Portugisiska är ett romanskt språk som talas av cirka 220 miljoner människor över hela världen, vilket gör det till det sjätte mest talade språket i världen. Majoriteten av de portugisisktalande är bosatta i Portugal, Brasilien, Angola, Moçambique, Guinea-Bissau, Kap Verde, São Tomé och Príncipe och Östtimor.
I Portugal är det officiella språket portugisiska och det talas av hela befolkningen på cirka 10 miljoner människor. Landet har en blandekonomi med en avancerad ekonomi med hög inkomst och en utvecklad marknad. Dess BNP per capita är cirka 34 000 USD.
I Brasilien är portugisiska det officiella språket och talas av över 200 miljoner människor. Brasilien har den största ekonomin i Latinamerika och den nionde största i världen. Dess BNP per capita är cirka 9 000 USD.
I Angola är portugisiska det officiella språket och talas av cirka 30 miljoner människor. Landet har en utvecklingsekonomi med en BNP per capita på cirka 4 000 USD.
I Moçambique är portugisiska det officiella språket och talas av cirka 30 miljoner människor. Landet har en utvecklingsekonomi med en BNP per capita på cirka 500 USD.
I Guinea-Bissau är portugisiska det officiella språket och talas av cirka 2 miljoner människor. Landet har en utvecklingsekonomi med en BNP per capita på cirka 500 USD.
På Kap Verde är portugisiska det officiella språket och talas av cirka 550 000 personer. Landet har en utvecklingsekonomi med en BNP per capita på cirka 3 500 USD.
I São Tomé och Príncipe är portugisiska det officiella språket och talas av cirka 200 000 människor. Landet har en utvecklingsekonomi med en BNP per capita på cirka 2 000 USD.
I Östtimor är portugisiska ett av de officiella språken och talas av cirka 1,3 miljoner människor. Landet har en utvecklingsekonomi med en BNP per capita på cirka 1 500 USD.
Sammantaget varierar de ekonomiska indikatorerna i portugisisktalande länder kraftigt, allt från höginkomstekonomier till utvecklingsekonomier med lägre BNP per capita.

Stay in the loop.

Sign up for exclusive launch updates.

We care about your data. Read our privacy policy.

Hur många portugisisktalande har tillgång till internet?

Från och med 2021 uppskattas det att en betydande del av de portugisisktalande världen över har tillgång till internet. Det exakta antalet är dock svårt att fastställa på grund av variationer i internetpenetration mellan olika länder och regioner där portugisiska talas. Enligt en rapport från International Telecommunication Union (ITU) var det globala genomsnittet för internetpenetration från och med 2020 runt 53,6 %, med betydande variationer mellan länderna.
I Portugal, till exempel, uppskattades internetpenetrationen vara cirka 74,7 % 2020, medan i Brasilien, det största portugisisktalande landet i världen, uppskattades andelen vara cirka 66,5 %. Andra portugisisktalande länder som Angola, Moçambique och Kap Verde har lägre internetpenetration, med uppskattningar som sträcker sig från 14,0 % till 12,0 % 2020.
Det är viktigt att notera att dessa uppskattningar kan ändras och kanske inte speglar den aktuella situationen i varje land. Dessutom kan faktorer som ålder, inkomst och utbildningsnivå också påverka tillgången till internet inom en viss befolkning.

Om det portugisiska språket

Det portugisiska språket är ett romanskt språk som har sitt ursprung på den iberiska halvön, närmare bestämt i det som nu är dagens Portugal. Det utvecklades från det vulgära latin som talades av de romerska soldaterna och nybyggarna som anlände till regionen på 300-talet f.Kr.
Under medeltiden utvecklades portugisiska som ett distinkt språk från galicisk-portugisiska, som talades i den nordvästra regionen av den iberiska halvön. På 1200-talet förklarade kung Afonso III av Portugal portugisiska som rikets officiella språk, vilket bidrog till att etablera det som ett nationellt språk.
På 1400- och 1500-talen blev portugisiska ett viktigt språk för utforskning och handel, eftersom portugisiska upptäcktsresande och handlare etablerade kolonier och handelsplatser i Afrika, Asien och Amerika. Detta ledde till spridningen av portugisiska som ett globalt språk, med betydande populationer av portugisiska talare i Brasilien, Angola, Moçambique och andra tidigare kolonier.
På 1900-talet genomgick portugisiska betydande reformer för att standardisera språket och förenkla dess grammatik och stavning. 1990 undertecknades det portugisiska språkortografiska avtalet, som fastställde en gemensam ortografi för portugisisktalande länder.
Idag är portugisiska det officiella språket i Portugal, Brasilien, Angola, Moçambique, Kap Verde, Guinea-Bissau, São Tomé och Príncipe och Östtimor. Det talas också av betydande befolkningar i andra länder, inklusive USA, Kanada och flera europeiska länder. Det uppskattas att det finns över 220 miljoner portugisisktalande över hela världen.

Vilka är fördelarna med automatisk översättning från svenska till portugisiska?

Automatisk översättning av en webbplats från svenska till portugisiska kan ge många fördelar för både webbplatsägaren och webbplatsbesökarna. En av de viktigaste fördelarna är förmågan att nå en bredare publik. Genom att översätta webbplatsen till portugisiska kan webbplatsägaren locka portugisisktalande besökare som kanske inte har kunnat komma åt innehållet tidigare. Detta kan leda till ökad trafik, engagemang och i slutändan intäkter. Dessutom kan automatisk översättning spara tid och resurser som skulle ha spenderats på manuell översättning. Detta är särskilt viktigt för webbplatser med en stor mängd innehåll, eftersom det kan vara en svår uppgift att översätta allt manuellt.
En annan fördel med automatisk översättning är möjligheten att förbättra användarupplevelsen. Besökare som talar portugisiska som sitt första språk kan känna sig mer bekväma och engagerade i webbplatsen om den är tillgänglig på deras modersmål. Detta kan leda till ökat förtroende och lojalitet gentemot webbplatsen och varumärket den representerar. Dessutom kan automatisk översättning hjälpa till att minska språkbarriärer och främja tvärkulturell kommunikation. Detta kan vara särskilt viktigt för webbplatser som erbjuder produkter eller tjänster som är relevanta för portugisisktalande publik, eftersom det kan bidra till att bygga förtroende och trovärdighet hos potentiella kunder. Sammantaget kan automatisk översättning ge många fördelar för webbplatsägare som vill utöka sin räckvidd och förbättra användarupplevelsen.

Hur kan LocaleBadger hjälpa dig med dina översättningsbehov från svenska till portugisiska?

LocaleBadger är ett verktyg som hanterar automatiska översättningar till valfritt antal språk. Den här funktionen är särskilt användbar för att översätta från svenska till portugisiska, eftersom den kan hantera översättning av stora volymer text snabbt och effektivt. Med LocaleBadger kan användare enkelt konfigurera översättningsprocessen med en enda YAML-fil i deras arkiv, vilket gör det enkelt att ställa in och använda. Dessutom arbetar LocaleBadger autonomt och skapar automatiskt en kompletterande pull-begäran med nödvändiga översättningar när en pull-begäran skapas i GitHub. Den här funktionen sparar tid och ansträngning, vilket gör att användarna kan fokusera på andra uppgifter medan översättningarna bearbetas. Pull-begäran med översättningarna tilldelas användaren, vilket gör att de kan granska ändringarna och införliva dem i sitt arbete. Slutligen låter LocaleBadger användare ta med sin egen nyckel, arbeta med sin Google Cloud Translate API-nyckel och ge dem kontroll över sina utgifter.

Förenklad översättningsprocess med LocaleBadger

LocaleBadger är ett mjukvaruverktyg som underlättar översättningen av språkfiler från svenska till portugisiska. Processen är enkel och effektiv och kräver bara några få steg. För det första måste användaren konfigurera översättningsinställningarna genom att välja svenska som ursprungsspråk. Sedan väljs portugisiska som målspråk. LocaleBadgers avancerade algoritmer analyserar källinnehållet och genererar korrekta översättningar. Översättningarna granskas sedan och förfinas i en separat pull-request, vilket säkerställer ett polerat och exakt resultat. LocaleBadger förenklar processen att översätta språkfiler på svenska till portugisiska, vilket gör det enklare än någonsin tidigare.
arsawatt

Arsawatt makes remote work more fulfilling, productive, and balanced by creating simple and effective tools.