Översätt ditt projekt från svenska till rumänska.

photo of red, yellow, blue and green silk cloths

Varför du ska översätta ditt projekt från svenska till rumänska

Rumänska är ett romanskt språk som talas av cirka 24 miljoner människor världen över. Majoriteten av de rumänsktalande, cirka 19 miljoner, bor i Rumänien, där det är det officiella språket. Rumänska talas också i Moldavien, där det är det officiella språket, samt i delar av Ukraina, Serbien, Ungern och Bulgarien. Dessutom finns det betydande rumänsktalande samhällen i USA, Kanada, Spanien, Italien, Tyskland och Israel.
När det gäller ekonomiska indikatorer klassificeras Rumänien som ett land med övre medelinkomster av Världsbanken, med en bruttonationalprodukt (BNP) på cirka 250 miljarder dollar 2020. Landet har en mångsidig ekonomi, med industrier som biltillverkning , IT och jordbruk som avsevärt bidrar till dess BNP. Den genomsnittliga månatliga nettolönen i Rumänien är cirka 3 500 rumänska lei (ungefär 850 USD), och arbetslösheten var 5,3 % 2020.
Moldavien, å andra sidan, klassificeras som ett land med lägre medelinkomst, med en BNP på cirka 4,5 miljarder dollar 2020. Landets ekonomi är starkt beroende av jordbruk, där vinproduktion är en betydande bidragande faktor till dess export. Den genomsnittliga månatliga nettolönen i Moldavien är cirka 6 000 moldaviska lei (ungefär 350 USD), och arbetslösheten var 4,6 % 2020.
Sammanfattningsvis talas rumänska av cirka 24 miljoner människor världen över, med majoriteten bosatta i Rumänien och Moldavien. Rumänien är ett land med övre medelinkomster med en mångsidig ekonomi, medan Moldavien är ett land med låg medelinkomst med en starkt jordbruksbaserad ekonomi.

Stay in the loop.

Sign up for exclusive launch updates.

We care about your data. Read our privacy policy.

Hur många rumänsktalande har tillgång till internet?

Från och med 2021 uppskattas det att en betydande del av de rumänsktalande har tillgång till internet. Enligt uppgifter från Världsbanken, från och med 2019, var andelen individer som använde internet i Rumänien cirka 54,7 %. Det är dock viktigt att notera att internetåtkomst kan variera mellan olika länder där rumänsktalande bor. Dessutom har covid-19-pandemin lett till en ökning av distansarbete och onlineutbildning, vilket också kan ha påverkat internetanvändningen. Ytterligare forskning kan vara nödvändig för att få mer exakt och uppdaterad information om internetåtkomst bland rumänsktalande i olika länder.

Om det rumänska språket

Det rumänska språket är ett romanskt språk som utvecklats från det vulgära latinet som talades i den romerska provinsen Dacia (nuvarande Rumänien) under Romarriket. De tidigaste skriftliga uppgifterna om rumänska går tillbaka till 1500-talet, då rumänsktalande använde det kyrilliska alfabetet för att skriva religiösa texter.
Under 1700- och 1800-talen började rumänska intellektuella utveckla ett standardiserat skriftspråk baserat på de dialekter som talas i Valakien och Moldavien, de två furstendömen som senare skulle bilda dagens Rumänien. Denna process påverkades av upplysningen och nationalismens framväxt i Europa, och den kulminerade i antagandet av ett latinbaserat alfabet 1860.
I början av 1900-talet genomgick rumänska ytterligare standardisering och modernisering, med införandet av nya ordförråd och grammatikregler för att spegla språkets föränderliga sociala och kulturella kontext. Under denna tid blev rumänska också det officiella språket i Rumänien, som hade fått självständighet från det osmanska riket 1877.
Under decennierna som följde fortsatte rumänska att utvecklas och anpassa sig till nya språkliga och kulturella influenser. Under den kommunistiska perioden (1947-1989) främjade regeringen en förenklad form av rumänska som betonade tydlighet och tillgänglighet, samtidigt som vissa dialekter och regionala variationer undertrycktes.
Sedan kommunismens fall har rumänska fortsatt att utvecklas och diversifieras, med nya ord och uttryck som kommer in i språket från engelska, franska och andra källor. Idag talas rumänska av cirka 24 miljoner människor världen över, främst i Rumänien och Moldavien, men även i samhällen i hela Europa och Amerika.

Vilka är fördelarna med automatisk översättning från svenska till rumänska?

Automatisk översättning av en webbplats från svenska till rumänska kan ge många fördelar för både webbplatsägaren och användarna. För det första kan det öka webbplatsens räckvidd avsevärt genom att göra den tillgänglig för en bredare publik. Detta kan vara särskilt användbart för företag som verkar i både Sverige och Rumänien, eftersom det tillåter dem att utöka sin kundbas och potentiellt öka försäljningen. Dessutom kan automatisk översättning spara tid och resurser som annars skulle läggas på manuell översättning. Detta kan vara särskilt fördelaktigt för mindre företag eller privatpersoner som kanske inte har budgeten att anlita professionella översättare.
En annan fördel med automatiserad översättning är att den kan förbättra användarupplevelsen genom att göra webbplatsen mer tillgänglig för icke-svensktalande. Detta kan vara särskilt viktigt för webbplatser som tillhandahåller viktig information eller tjänster, till exempel statliga webbplatser eller vårdgivare. Genom att tillhandahålla information på flera språk kan dessa webbplatser säkerställa att alla användare har tillgång till den information de behöver. Dessutom kan automatiserad översättning hjälpa till att överbrygga språkbarriären mellan olika kulturer, främja förståelse och kommunikation mellan människor med olika bakgrunder. Sammantaget kan automatisk översättning ge många fördelar för både webbplatsägare och användare, vilket gör det till ett viktigt verktyg för företag och organisationer som är verksamma i flera länder.

Hur kan LocaleBadger hjälpa dig med dina översättningsbehov från svenska till rumänska?

LocaleBadger är ett verktyg som hanterar automatiska översättningar till valfritt antal språk. Den här funktionen är särskilt användbar för att översätta från svenska till rumänska, eftersom den kan hantera översättning av stora volymer text snabbt och effektivt. Med LocaleBadger kan användare enkelt konfigurera översättningsprocessen med en enda YAML-fil i deras arkiv, vilket gör det enkelt att ställa in och använda. Dessutom arbetar LocaleBadger autonomt och skapar automatiskt en kompletterande pull-begäran med nödvändiga översättningar när en pull-begäran skapas i GitHub. Den här funktionen sparar tid och ansträngning, vilket gör att användarna kan fokusera på andra uppgifter medan översättningarna bearbetas. Pull-begäran med översättningarna tilldelas användaren, vilket gör att de kan granska ändringarna och införliva dem i sitt arbete. Slutligen låter LocaleBadger användare ta med sin egen nyckel, arbeta med sin Google Cloud Translate API-nyckel och ge dem kontroll över sina utgifter. Den här funktionen är särskilt användbar för dem som behöver översätta stora volymer text på en regelbunden basis, eftersom den gör det möjligt för dem att hantera sina översättningskostnader mer effektivt.

Förenklad översättningsprocess med LocaleBadger

LocaleBadger är ett mjukvaruverktyg som underlättar översättningen av språkfiler från svenska till rumänska. Processen är enkel och effektiv och kräver bara några få steg. För det första måste användaren konfigurera översättningsinställningarna genom att välja svenska som ursprungsspråk. Därefter väljs rumänska som målspråk. LocaleBadgers avancerade algoritmer analyserar källinnehållet och genererar korrekta översättningar. Översättningarna granskas sedan och förfinas i en separat pull-request, vilket säkerställer ett polerat och exakt resultat. LocaleBadger effektiviserar översättningsprocessen, vilket gör det enklare än någonsin att översätta språkfiler från svenska till rumänska.
arsawatt

Arsawatt makes remote work more fulfilling, productive, and balanced by creating simple and effective tools.