Përkthimi i projektit tuaj nga shqip në portugalisht.

red green and yellow flag

Pse duhet ta përktheni projektin tuaj nga shqip në portugalisht

Gjuha portugeze është një gjuhë romane e folur nga rreth 220 milionë njerëz në mbarë botën, duke e bërë atë gjuhën e gjashtë më të folur në botë. Shumica e folësve portugez banojnë në Portugali, Brazil, Angola, Mozambik, Guinea-Bissau, Cape Verde, Sao Tomé dhe Principe dhe Timorin Lindor.
Në Portugali, gjuha zyrtare është portugeze dhe flitet nga e gjithë popullsia prej rreth 10 milionë banorësh. Vendi ka një ekonomi të përzier me një ekonomi të përparuar me të ardhura të larta dhe një treg të zhvilluar. PBB-ja e saj për frymë është afërsisht 34,000 USD.
Në Brazil, portugalishtja është gjuha zyrtare dhe flitet nga e gjithë popullsia prej rreth 211 milionë banorësh. Brazili ka ekonominë më të madhe në Amerikën Latine dhe të nëntën më të madhe në botë. PBB-ja e saj për frymë është afërsisht 9,000 dollarë USD.
Në Angola, portugalishtja është gjuha zyrtare dhe flitet nga rreth 30 milionë njerëz. Vendi ka një ekonomi në zhvillim me një GDP për frymë prej rreth 4,000 dollarë USD.
Në Mozambik, portugalishtja është gjuha zyrtare dhe flitet nga rreth 30 milionë njerëz. Vendi ka një ekonomi në zhvillim me një GDP për frymë prej rreth 500 dollarë USD.
Në Guinea-Bissau, portugalishtja është gjuha zyrtare dhe flitet nga rreth 2 milionë njerëz. Vendi ka një ekonomi në zhvillim me një GDP për frymë prej rreth 500 dollarë USD.
Në Cape Verde, portugalishtja është gjuha zyrtare dhe flitet nga rreth 550,000 njerëz. Vendi ka një ekonomi në zhvillim me një GDP për frymë prej rreth 3,500 dollarë USD.
Në São Tomé dhe Principe, portugalishtja është gjuha zyrtare dhe flitet nga afërsisht 200,000 njerëz. Vendi ka një ekonomi në zhvillim me një GDP për frymë prej rreth 2,000 USD.
Në Timorin Lindor, portugalishtja është një nga gjuhët zyrtare dhe flitet nga afërsisht 1.3 milionë njerëz. Vendi ka një ekonomi në zhvillim me një GDP për frymë prej rreth 1,500 USD.
Në përgjithësi, treguesit ekonomikë të vendeve portugeze-folëse ndryshojnë shumë, duke filluar nga ekonomitë e përparuara me të ardhura të larta deri tek ato në zhvillim me GDP më të ulët për frymë.

Stay in the loop.

Sign up for exclusive launch updates.

We care about your data. Read our privacy policy.

Sa njerëz folës portugalisht kanë qasje në internet?

Që nga viti 2021, vlerësohet se një pjesë e konsiderueshme e folësve portugez në mbarë botën kanë akses në internet. Megjithatë, numri i saktë është i vështirë për t'u përcaktuar për shkak të ndryshimeve në normat e depërtimit të internetit në vende dhe rajone të ndryshme ku flitet portugalisht.
Sipas një raporti të Unionit Ndërkombëtar të Telekomunikacionit (ITU), që nga viti 2020, mesatarja globale e penetrimit të internetit ishte rreth 53.6%. Megjithatë, kjo shifër ndryshon gjerësisht në vende dhe rajone të ndryshme. Për shembull, në Portugali, e cila ka një popullsi prej rreth 10 milion njerëz, vlerësohet se rreth 75% e popullsisë ka akses në internet. Në Brazil, i cili ka një popullsi prej mbi 200 milionë banorësh, shkalla e depërtimit të internetit vlerësohet të jetë rreth 66%.
Vende të tjera që flasin portugalisht si Angola, Mozambiku dhe Kepi Verde kanë norma më të ulëta të penetrimit të internetit, me vlerësime që variojnë nga 14% në 12%. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se këto shifra mund të mos jenë plotësisht të sakta për shkak të kufizimeve në mbledhjen dhe raportimin e të dhënave.
Në përgjithësi, megjithëse është e vështirë të jepet një numër i saktë, mund të konkludohet se një pjesë e konsiderueshme e folësve portugezë në mbarë botën kanë akses në internet, me tarifa të ndryshme në varësi të vendit ose rajonit në fjalë.

Rreth gjuhës portugeze

Gjuha portugeze është një gjuhë romane që e ka origjinën në Gadishullin Iberik, veçanërisht në atë që sot është Portugalia e sotme. Ajo evoluoi nga latinishtja vulgare e folur nga ushtarët dhe kolonët romakë që mbërritën në rajon në shekullin e 3 para Krishtit.
Gjatë mesjetës, portugalishtja filloi të divergonte nga gjuhët e tjera romane, si spanjishtja dhe galicishtja, për shkak të ndikimit të arabishtes dhe gjuhëve të tjera të folura në rajon. Në shekullin e 13-të, portugalishtja u bë gjuha zyrtare e Portugalisë, duke zëvendësuar latinishten.
Në shekujt e 15-të dhe të 16-të, eksploruesit dhe tregtarët portugez krijuan koloni dhe poste tregtare në Afrikë, Azi dhe Amerikë, duke e përhapur gjuhën në rajone të reja. Gjuha portugeze u bë një gjuhë globale e tregtisë dhe diplomacisë dhe flitej në shumë pjesë të botës.
Në shekullin e 19-të, portugezja iu nënshtrua një procesi standardizimi dhe modernizimi, me krijimin e një drejtshkrimi të standardizuar dhe adoptimin e fjalorit të ri nga gjuhët e tjera. Sot, portugalishtja është gjuha zyrtare e Portugalisë, Brazilit, Angolës, Mozambikut, Cape Verde, Guinea-Bissau, Sao Tomé dhe Principe dhe Timorit Lindor. Ajo flitet gjithashtu nga miliona njerëz në vende të tjera, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe disa vende evropiane.

Cilat janë përfitimet e përkthimit të automatizuar nga shqipja në portugalisht?

Përkthimi i automatizuar i një faqe interneti nga shqipja në portugalisht mund të ofrojë përfitime të shumta si për pronarin e faqes së internetit ashtu edhe për vizitorët e faqes. Një nga avantazhet më të rëndësishme është aftësia për të arritur një audiencë më të gjerë. Duke e përkthyer faqen e internetit në portugalisht, pronari i faqes së internetit mund të tërheqë vizitorë që flasin portugalisht, të cilët mund të mos kenë qenë në gjendje t'i qasen përmbajtjes më parë. Kjo mund të çojë në rritje të trafikut, angazhimit dhe në fund të fundit, të ardhurave. Për më tepër, përkthimi i automatizuar mund të kursejë kohë dhe burime që do të ishin shpenzuar për përkthimin manual. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për faqet e internetit me një sasi të madhe përmbajtjeje, pasi mund të jetë një detyrë e frikshme për të përkthyer gjithçka me dorë.
Një përfitim tjetër i përkthimit të automatizuar është aftësia për të përmirësuar përvojën e përdoruesit. Vizitorët që flasin portugalisht si gjuhën e tyre të parë mund të ndihen më rehat dhe më të angazhuar me faqen e internetit nëse është e disponueshme në gjuhën e tyre amtare. Kjo mund të çojë në rritjen e besimit dhe besnikërisë ndaj faqes së internetit dhe markës së saj. Për më tepër, përkthimi i automatizuar mund të ndihmojë në reduktimin e barrierave gjuhësore dhe promovimin e shkëmbimit kulturor. Duke e bërë faqen e internetit të aksesueshme për folësit portugezë, pronari i faqes së internetit mund të lehtësojë komunikimin dhe mirëkuptimin midis kulturave dhe komuniteteve të ndryshme. Në përgjithësi, përkthimi i automatizuar mund të ofrojë përfitime të shumta për pronarët dhe vizitorët e faqeve të internetit, duke e bërë atë një mjet të vlefshëm për zgjerimin e shtrirjes dhe përmirësimin e përvojës së përdoruesit.

Si mund t'ju ndihmojë LocaleBadger me nevojat tuaja për përkthim nga shqip në portugalisht?

LocaleBadger është një mjet që menaxhon përkthime të automatizuara në çdo numër gjuhësh. Kjo veçori është veçanërisht e dobishme për përkthimin nga shqipja në portugalisht, pasi mund të trajtojë shpejt dhe me efikasitet përkthimin e sasive të mëdha të tekstit. Me LocaleBadger, përdoruesit mund të konfigurojnë lehtësisht procesin e përkthimit duke përdorur një skedar të vetëm YAML në depon e tyre, duke e bërë të lehtë konfigurimin dhe përdorimin. Për më tepër, LocaleBadger punon në mënyrë autonome, duke krijuar automatikisht një kërkesë tërheqëse me përkthimet e nevojshme kur një përdorues krijon një kërkesë për tërheqje në GitHub. Kjo veçori kursen kohë dhe përpjekje, duke i lejuar përdoruesit të fokusohen në detyra të tjera ndërsa LocaleBadger merret me procesin e përkthimit. Kërkesa për tërheqje me përkthimet i caktohet përdoruesit, duke i lejuar ata të rishikojnë ndryshimet dhe t'i përfshijnë ato në punën e tyre. Së fundi, LocaleBadger i lejon përdoruesit të sjellin çelësin e tyre, duke punuar me çelësin e tyre të Google Cloud Translate API dhe duke u dhënë atyre kontroll mbi shpenzimet e tyre. Kjo veçori siguron që përdoruesit të mund të menaxhojnë kostot e tyre të përkthimit në mënyrë efektive, duke e bërë atë një mjet ideal për përkthimin nga shqip në portugalisht.

Procesi i thjeshtuar i përkthimit me LocaleBadger

LocaleBadger është një mjet i fuqishëm që thjeshton procesin e përkthimit të skedarëve gjuhësorë nga shqipja në portugalisht. Hapi i parë në përdorimin e LocaleBadger është konfigurimi i cilësimeve të përkthimit duke zgjedhur shqipen si gjuhë të origjinës. Pasi të bëhet kjo, përdoruesi mund të zgjedhë portugalishten si gjuhën e synuar dhe të lejojë LocaleBadger të bëjë punën e tij.
Algoritmet inteligjente të LocaleBadger analizojnë përmbajtjen burimore në secilën kërkesë tërheqëse, duke gjeneruar përkthime të sakta. Përkthimet më pas paraqiten për shqyrtim dhe përsosje në një kërkesë të veçantë tërheqëse, duke siguruar një rezultat të lëmuar dhe të saktë.
Ndërsa numri i saktë i përkthimeve të krijuara nga LocaleBadger mund të ndryshojë në varësi të përmbajtjes dhe kontekstit të skedarëve gjuhësorë, përdoruesit mund të presin përkthime të sakta dhe të besueshme. Me LocaleBadger, përkthimi i skedarëve të gjuhës në shqip në portugalisht nuk ka qenë kurrë më i lehtë.
arsawatt

Arsawatt makes remote work more fulfilling, productive, and balanced by creating simple and effective tools.