Preklad vášho projektu zo slovenčiny do portugalčiny.

red green and yellow flag

Prečo by ste mali preložiť svoj projekt zo slovenčiny do portugalčiny

Portugalčina je románsky jazyk, ktorým hovorí približne 220 miliónov ľudí na celom svete, čo z nej robí šiesty najpoužívanejší jazyk na svete. Väčšina ľudí hovoriacich portugalsky žije v Portugalsku, Brazílii, Angole, Mozambiku, Guinei-Bissau, Kapverdách, Svätom Tomášovi a Princovom ostrove a Východnom Timore.
V Portugalsku je úradným jazykom portugalčina a hovorí ňou celá populácia približne 10 miliónov ľudí. Krajina má zmiešanú ekonomiku s vyspelou ekonomikou s vysokými príjmami a rozvinutým trhom. Jeho HDP na obyvateľa je približne 34 000 USD.
V Brazílii je úradným jazykom portugalčina a hovorí ňou viac ako 200 miliónov ľudí. Brazília má najväčšiu ekonomiku v Latinskej Amerike a deviatu najväčšiu na svete. Jeho HDP na obyvateľa je približne 9 000 USD.
V Angole je úradným jazykom portugalčina a hovorí ňou približne 30 miliónov ľudí. Krajina má rozvíjajúcu sa ekonomiku s HDP na obyvateľa približne 4 000 USD.
V Mozambiku je úradným jazykom portugalčina a hovorí ňou približne 30 miliónov ľudí. Krajina má rozvojovú ekonomiku s HDP na obyvateľa približne 500 USD.
V Guinei-Bissau je úradným jazykom portugalčina a hovoria ňou približne 2 milióny ľudí. Krajina má rozvojovú ekonomiku s HDP na obyvateľa približne 500 USD.
Na Kapverdách je úradným jazykom portugalčina a hovorí ňou približne 550 000 ľudí. Krajina má rozvíjajúcu sa ekonomiku s HDP na obyvateľa približne 3 500 USD.
Na Svätom Tomášovi a Princovom ostrove je úradným jazykom portugalčina a hovorí ňou približne 200 000 ľudí. Krajina má rozvíjajúcu sa ekonomiku s HDP na obyvateľa približne 2 000 USD.
Vo Východnom Timore je portugalčina jedným z úradných jazykov a hovorí ňou približne 1,3 milióna ľudí. Krajina má rozvíjajúcu sa ekonomiku s HDP na obyvateľa približne 1 500 USD.
Celkovo sa ekonomické ukazovatele portugalsky hovoriacich krajín značne líšia, od vyspelých ekonomík s vysokými príjmami až po rozvojové ekonomiky s nižším HDP na obyvateľa.

Stay in the loop.

Sign up for exclusive launch updates.

We care about your data. Read our privacy policy.

Koľko ľudí, ktorí hovoria portugalsky, má prístup na internet?

Odhaduje sa, že od roku 2021 má významná časť portugalsky hovoriacich ľudí na celom svete prístup na internet. Presné číslo je však ťažké určiť kvôli rozdielom v miere penetrácie internetu v rôznych krajinách a regiónoch, kde sa hovorí po portugalsky. Podľa správy Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) bol od roku 2020 celosvetový priemer penetrácie internetu okolo 53,6 %, s výraznými rozdielmi medzi krajinami.
Napríklad v Portugalsku sa miera rozšírenia internetu v roku 2020 odhadovala na približne 74,7 %, zatiaľ čo v Brazílii, najväčšej portugalsky hovoriacej krajine na svete, sa miera odhadovala na približne 66,5 %. Iné portugalsky hovoriace krajiny ako Angola, Mozambik a Kapverdy majú nižšiu mieru penetrácie internetu, pričom odhady sa v roku 2020 pohybujú od 14,0 % do 12,0 %.
Je dôležité poznamenať, že tieto odhady sa môžu zmeniť a nemusia odrážať aktuálnu situáciu v jednotlivých krajinách. Okrem toho faktory, ako je vek, príjem a úroveň vzdelania, môžu tiež ovplyvniť mieru prístupu na internet v rámci danej populácie.

O portugalskom jazyku

Portugalčina je románsky jazyk, ktorý vznikol na Pyrenejskom polostrove, konkrétne na území dnešného Portugalska. Vyvinul sa z vulgárnej latinčiny, ktorou hovorili rímski vojaci a osadníci, ktorí prišli do regiónu v 3. storočí pred Kristom.
Počas stredoveku sa portugalčina začala odlišovať od iných románskych jazykov, ako je španielčina a galícijčina, v dôsledku vplyvu arabčiny a iných jazykov, ktorými sa v regióne hovorí. V 13. storočí sa úradným jazykom Portugalska stala portugalčina, ktorá nahradila latinčinu.
V 15. a 16. storočí portugalskí prieskumníci a obchodníci založili kolónie a obchodné stanice v Afrike, Ázii a Amerike, čím rozšírili jazyk do nových oblastí. Portugalčina sa stala globálnym jazykom obchodu a diplomacie a hovorilo sa ňou v mnohých častiach sveta vrátane Brazílie, Angoly, Mozambiku a Goa.
V 19. storočí prešla portugalčina procesom štandardizácie a modernizácie s vytvorením štandardizovaného pravopisu a prevzatím novej slovnej zásoby z iných jazykov. V 20. storočí sa portugalčina naďalej vyvíjala, vznikali nové dialekty a vplyv iných jazykov, napríklad angličtiny.
Portugalčina je dnes úradným jazykom Portugalska, Brazílie, Angoly, Mozambiku, Kapverd, Guiney-Bissau, Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Východného Timoru. Hovoria ním aj milióny ľudí na celom svete, vrátane Spojených štátov, Kanady a Európy. Portugalčina je bohatý a rozmanitý jazyk s dlhou a fascinujúcou históriou, ktorá sa neustále vyvíja a prispôsobuje novým kontextom a vplyvom.

Aké sú výhody automatického prekladu zo slovenčiny do portugalčiny?

Automatizovaný preklad webovej stránky zo slovenčiny do portugalčiny môže priniesť množstvo výhod ako pre majiteľov webstránok, tak aj pre používateľov. Po prvé, môže výrazne zvýšiť dosah webovej stránky tým, že ju sprístupní širšiemu publiku. Portugalčina je šiestym najpoužívanejším jazykom na svete s viac ako 220 miliónmi ľudí a dostupnosť webovej stránky v tomto jazyku môže prilákať viac návštevníkov a potenciálnych zákazníkov. Automatizovaný preklad môže navyše ušetriť čas a zdroje vlastníkom webových stránok, ktorí by inak museli svoj obsah prekladať ručne alebo si najať profesionálnych prekladateľov.
Ďalšou výhodou automatického prekladu je, že môže zlepšiť používateľskú skúsenosť poskytnutím prístupu k informáciám v ich preferovanom jazyku. Toto môže byť obzvlášť dôležité pre webové stránky, ktoré ponúkajú služby alebo produkty vyžadujúce špecifické pokyny alebo podrobnosti. Vďaka dostupnosti webovej stránky v portugalčine môžu používatelia lepšie porozumieť obsahu a prijímať informované rozhodnutia. Automatizovaný preklad môže navyše pomôcť preklenúť jazykovú bariéru medzi rôznymi kultúrami a podporiť medzikultúrnu komunikáciu a porozumenie. Je však dôležité poznamenať, že automatický preklad nemusí byť vždy presný a môže niekedy viesť k chybám alebo nedorozumeniam, a preto sa odporúča, aby obsah skontroloval profesionálny prekladateľ.

Ako vám môže LocaleBadger pomôcť s vašimi prekladovými potrebami zo slovenčiny do portugalčiny?

LocaleBadger je nástroj, ktorý spravuje automatické preklady do ľubovoľného počtu jazykov. Táto funkcia je užitočná najmä pri prekladoch zo slovenčiny do portugalčiny, pretože dokáže rýchlo a efektívne preložiť veľké množstvo textu. Vďaka jednoduchej konfigurácii LocaleBadgeru, ktorá zahŕňa jeden súbor YAML vo vašom úložisku, môžu používatelia jednoducho nastaviť nástroj na preklad ich obsahu.
LocaleBadger funguje autonómne, čo znamená, že keď vytvoríte pull-request v GitHub, LocaleBadger automaticky vytvorí doplnkovú pull-request s potrebnými prekladmi. Táto funkcia šetrí čas a námahu, pretože používatelia nemusia svoj obsah prekladať ručne.
Požiadavka na stiahnutie s prekladmi je priradená vám, čo vám umožní skontrolovať zmeny a začleniť ich do vašej práce. Táto funkcia zabezpečuje, že preklady sú presné a vhodné pre daný kontext.
A nakoniec, LocaleBadger umožňuje používateľom priniesť si vlastný kľúč, čo znamená, že funguje s vaším kľúčom API pre Google Cloud Translate. Táto funkcia poskytuje používateľom kontrolu nad ich výdavkami a zabezpečuje, že im nebudú účtované poplatky za preklady, ktoré nepotrebujú. Celkovo možno povedať, že funkcie LocaleBadgeru z neho robia efektívny a efektívny nástroj na preklady zo slovenčiny do portugalčiny.

Zjednodušený proces prekladu s LocaleBadgerom

LocaleBadger je softvérový nástroj, ktorý uľahčuje preklad jazykových súborov zo slovenčiny do portugalčiny. Postup je jednoduchý a priamočiary. Používateľ najskôr nastaví konfiguráciu prekladu tak, že ako východiskový jazyk zvolí slovenčinu. Ďalej si používateľ vyberie portugalčinu ako cieľový jazyk a umožní LocaleBadgeru pôsobiť. Inteligentné algoritmy aplikácie analyzujú zdrojový obsah a generujú presné preklady. Preklady sa potom v prípade potreby skontrolujú a spresnia v samostatnej požiadavke na stiahnutie, čím sa zabezpečí leštený a presný výsledok. Aj keď sa presná presnosť prekladov môže líšiť v závislosti od zložitosti obsahu, LocaleBadger poskytuje spoľahlivé a efektívne riešenie na preklad jazykových súborov zo slovenčiny do portugalčiny.
arsawatt

Arsawatt makes remote work more fulfilling, productive, and balanced by creating simple and effective tools.